Plan Lekcji na dzień: Czwartek


Plan lekcji dla klas I-III

aby zobaczyć szczegółowy plan na cały tydzień, kliknij na konkretną klasę
godz: 1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
9:50-10:35
4
10:45-11:30
5
11:40-12:25
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
I a
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja plastyczna
edukacja wczesnoszkolna
etyka
I b
język angielski
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
religia
wychowanie fizyczne
etyka
I c
II a
język angielski
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja plastyczna
etyka
II b
wychowanie fizyczne
42edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
etyka
II c
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja plastyczna
etyka
II d
9edukacja wczesnoszkolna
9edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja muzyczna
etyka
III a
religia
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizyczne
edukacja wczesnoszkolna
etyka
III b
wychowanie fizyczne
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
III c
edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizyczne
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
etyka
III dPlan lekcji dla klas IV-VI

aby zobaczyć szczegółowy plan na cały tydzień, kliknij na konkretną klasę
godz: 1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
9:50-10:35
4
10:45-11:30
5
11:40-12:25
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
IV a
9muzyka
język polski
język angielski
zajęcia komputerowe
matematyka
65przyroda
IV b
język angielski
religia
zajęcia techniczne
język polski
matematyka
wychowanie fizyczne
V a
wdżwrod 01.02.2016
język angielski
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
matematyka
przyroda
65przyroda
język angielski
60język niemiecki
V b
wychowanie fizyczne
zajęcia komputerowe
matematyka
język polski
zajęcia techniczne
język angielski
wychowanie fizyczne
przyroda
VI a
historia
zajęcia techniczne
język polski
wychowanie fizyczne
godzina wychowawcza
matematyka
język angielski
VI b
język polski
65przyroda
matematyka
język angielski
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
religia
godzina wychowawcza
VI c
wychowanie fizyczne
język angielski
wychowanie fizyczne
65przyroda
język polski
matematyka
zajęcia komputerowe
język angielski
religia