Plan Lekcji na dzień: Poniedziałek


Plan lekcji dla klas I-III

aby zobaczyć szczegółowy plan na cały tydzień, kliknij na konkretną klasę
godz: 1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
9:50-10:35
4
10:45-11:30
5
11:40-12:25
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
I a
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
język angielski
religia
etyka
I b
zajęcia komputerowe
edukacja plastyczna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
etyka
I c
II a
37edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizyczne
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
etyka
II b
wychowanie fizyczne
edukacja wczesnoszkolna
edukacja plastyczna
edukacja wczesnoszkolna
etyka
II c
wychowanie fizyczne
40język angielski
40religia
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
etyka
II d
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja plastyczna
etyka
III a
edukacja wczesnoszkolna
basen
42edukacja plastyczna
42edukacja wczesnoszkolna
etyka
III b
edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizyczne
edukacja wczesnoszkolna
56religia
9edukacja plastyczna
etyka
III c
edukacja wczesnoszkolna
religia
zajęcia komputerowe
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
etyka
III dPlan lekcji dla klas IV-VI

aby zobaczyć szczegółowy plan na cały tydzień, kliknij na konkretną klasę
godz: 1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
9:50-10:35
4
10:45-11:30
5
11:40-12:25
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
IV a
wychowanie fizyczne
zajęcia techniczne
język polski
65przyroda
godzina wychowawcza
wychowanie fizyczne
IV b
religia
9plastyka
język polski
wychowanie fizyczne
64historia
język niemiecki
V a
wychowanie fizyczne
matematyka
historia
godzina wychowawcza
język polski
religia
V b
wychowanie fizyczne
matematyka
historia
9plastyka
język polski
język angielski
65język angielski
wdżwrod 01.02.2016
VI a
9plastyka
język polski
9muzyka
matematyka
zajęcia komputerowe
język angielski
religia
VI b
matematyka
65przyroda
język polski
język polski
wychowanie fizyczne
historia
język angielski
VI c
65przyroda
matematyka
historia
język angielski
wychowanie fizyczne
język polski
język polski
wychowanie fizyczne