Świetlica

Plan pracy Świetlicy Szkolnej 2014-2015

Tygodniowy harmonogram zajęć w Świetlicy Szkolnej

 

Aktualności z życia świetlicy szkolnej  pojawiają sie na stronie głównej w zakładkach : "aktualności "oraz "galeria" co kilka dni !

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 93 w Krakowie otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku. W godzinach 7.00 – 17.00.Uczęszczają do niej uczniowie klas I - IV, w wyjątkowych przypadkach uczniowie klas starszych. Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani wychowawcy. Dzieci uczęszczające do świetlicy mają możliwość brania udziału w zajęciach:

 • integracyjnych
 • plastycznych
 • ruchowych ogólnorozwojowych
 • sportowych na boisku i holu szkolnym
 • czytelniczych w bibliotece szkolnej
 • technicznych i papieroplastycznych.
 • dydaktycznych- zabawy słowne ćwiczenia w poprawnym czytaniu, rebusy, krzyżówki, zgadywanki itp.
 • zajęciach z wykorzystaniem środków audio-wizualnych znajdujących się w świetlicy.


Szczególną uwagę zwracamy na:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie sielności i samorządności;
   
 • współdzinie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

 

Wychowankom świetlicy udzielana jest też indywidualna pomocw odrabianiu zadań domowych. Wychowankowie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez szkołę i inne instytucje. Każde zajęcia prowadzone w świetlicy zawierają treści wychowawcze i dydaktyczne, które wychowankowie mogą wykorzystać w życiu codziennym.

 


Wychowawcy świetlicy :

 • Alicja Sempek
 • Urszula Ćmielowska
 • Beata Janas
 • Dominika Malkiewicz
 • Iwona Dyczkowska
 • Renata Żuchowicz